Daniel J Pipes

Prejsť na mobilnú verziu stránky

Fórum o Blízkom východe

Fórum o Blízkom východe vzniklo v roku 1990 (http://www.meforum.org) a sídli vo Philadelphii. Tento think tank sa stal v roku 1994 nezávislou neziskovou organizáciou.

Misia

Fórum o Blízkom východe podporuje americké záujmy v oblasti Blízkeho východu a chráni ústavný poriadok pred hrozbami Blízkeho východu.

Fórum považuje tento región — so svojimi diktatúrami, radikálnou ideológiou, existenciálnymi konfliktmi, prenášaním extrémizmu, hraničnými nezhodami, politickým násilím a zbraňami hromadného ničenia — za hlavný zdroj problémov Spojených štátov. Preto je potrebné, aby sa prijali aktívne opatrenia na ochranu Američanov a ich spojencov.

Záujmy Spojených štátov na Blízkom východe zahŕňajú boj proti radikálnemu Islamu, podporu Palestínskeho prijatia Izraelu, rázne presadzovanie záujmov Spojených štátov vzhľadom na Saudskú Arábiu a rozvíjanie stratégií na zaobchádzanie s Irakom a zvládnutie Iránu.

V súlade so zákonom vnútorne bojuje Fórum s islamizmom, chráni slobodu verejného prejavu antiislamistických autorov, aktivistov a vydavateľov a pracuje na zlepšení štúdií o Blízkom východe v Severnej Amerike. p>

Fórum spĺňa svoju misiu prostredníctvom rôznych projektov, publikácií a iniciatív:

Činnosti

Akademická hliadka. Akademická hliadka Campus Watch bola založená v roku 2002. Odhaľuje spolitizovanie a zaujatosť štúdií o Blízkom východe na severoamerických univerzitách s cieľom ich zlepšenia. Svojím výskumom o kritike vyučovania a vzdelania akademických odborníkov a svojimi správami o akademických konferenciách upriamuje pozornosť širokej verejnosti na obsah týchto inak ezoterických udalostí.

Islamistická hliadka. Na základe tvrdenia, že násilie nie je jediným alebo dokonca najlepším spôsobom ako uplatniť zákony šáríe, islamistická hliadka Islamist Watch sleduje a odkrýva čoraz väčší vplyv nenásilných radikálnych islamistických skupín na Západe. Islamistická hliadka sa taktiež pokúša o oprávnenie umiernených Moslimov.

Prednášky. Fórum neustále zohľadňuje problémy Blízkeho východu, pričom sponzoruje série prednášok v štyroch mestách: Boston, New York, Philadelphia a Los Angeles. Medzi rečníkmi môžeme nájsť aj hlavy štátov, najvyššie postavených ministrov, vedúcich novinárov a akademikov.

Legálny projekt. Legálny projekt Legal Project chráni autorov, výskumníkov a aktivistov pred drsnými žalobami zo strany Islamistov, ktorí sa snažia potlačiť slobodnú diskusiu Islamu a súvisiacich tém. Tento projekt taktiež bojuje so zavedením práv, ktoré obmedzujú slobodu verejného prejavu o týchto témach. Legal Project pomáha s nákladmi na súdne spory, zabezpečuje bezplatné poradenstvo, rozvíja odborné znalosti a pracuje s politickými činiteľmi.

Štvrťročník Blízkeho východu. Tento časopis, ktorého šéfredaktorom je Denis MacEoin, sa publikuje od marca roku 1994. Štvrťročník je taktiež jediným akademickým časopisom o Blízkom východe v súlade s bežnými americkými názormi. Nachádzajú sa v ňom včasné analýzy, najnovšie informácie a iniciatívy spoľahlivej politiky týkajúcej sa Blízkeho východu a Islamu. Štvťročník je rovnako cenným zdrojom pre politických činiteľov a osôb, ktoré vytvárajú názory.

Verejná pomoc. Televízie a rádiá sa spoliehajú na odborníkov Fóra, ktorí sa v podstate objavujú vo všetkých hlavných amerických bezdrôtových a káblových správach vrátane staníc na celom svete. Zamestnanci Fóra o Blízkom Východe (FBV), aj vysoko postavení predstavitelia vlády Spojených štátov vypovedajú pred Kongresom a uskutočňujú štúdie pre výkonné agentúry.

Program študentských stáží. Fórum o Blízkom východe (FBV) venuje pozornosť ponuke praktických skúseností študentom v oblasti výskumných, redakčných a administratívnych úloh s dôrazom na to, aby sa dostali do tlače. Stážisti Fóra (FBV) pracovali okrem iného s odborným personálom vo Výbore pre zahraničné veci Spojených štátov a Podvýbore pre terorizmus, neprofileráciu a obchod a taktiež so spisovateľmi pre americké magazíny New Republic, Fox News a Wall Street Journal.

Dobrovoľnícky program. Dobrovoľnícky program Fóra pre odborníkov dopĺňa náš program študentských stáží. Dobrovoľníci na diaľku a interní dobrovoľníci — mnohí so skúsenosťami a znalosťami daného regiónu — pomáhajú zamestnancom Fóra s výskumom, písaním, korektúrami, administratívou a získavaním finančných prostriedkov.

Všetok materiál na tejto stránke ©1980 -2024 Daniel Pipes.